.

Zeitraum: 1587 - 1949

Bezeichnung des Bestands (der Sammlung): Sbírka matrik východoceského kraje
Aufbewahrt im Archiv: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Entstehungsort des Bestands (der Sammlung) dieceze brnenská; dieceze královehradecká; dieceze litomerická; dieceze olomoucká
Zeitlicher Umfang: 1587-1949
Länge nach Metern: 516,45 bm (bearbeitet and inventoried 0,12 bm unbearbeitet
Der Bestand ist teilweise zugänglich in Übereinstimmung mit dem Wortlaut des Archivgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften
Bestands(Sammlungs)bildner: Rímsko-katolické farní úrady diecéze Královéhradecké, Olomoucké, Brnenské, Litomerické, evangelické církevní sbory(církve luteránské augšpurského vyznání, církve reformované helvetského vyznání, obnovené jednoty bratrské), stavovské úrady, farní úrady ceskoslovenské církve, sbory ceskobratrské evangelické církve, okresní úrady bez vyznání, vojenská duchovní správa
Thematische Beschreibung: Matriky narozených, oddaných a zemrelých 1587-1949. Spisy nekatolických matrik (evangelických, ceskoslovenské církve, civilních matrik vedených církví, okresními úrady (resp. ONV), stavovských úradu.
Archivbehelfe
ZAHRÁDKA F.: SBÍRKA MATRIK 1618-1949. Inventár, 1962, s. 128, ev.c. 235.
KOLEKTIV: SBÍRKA MATRIK BÝVALÉHO KRAJE BRNO, 1587 - 1949. Inventár, 1987, s. 50, ev.c. 349.
ZAHRÁDKA F.: SBÍRKA MATRIK BÝVALÝ KRAJ HRADEC KRÁLOVÉ 1605-1949 CÁST I., CÁST II.. Inventár, 1963, s. 249, ev.c. 408.
MACKOVÁ M.: SBÍRKA EVANGELICKÝCH MATRIK 1782-1929. Inventár, 1986, s. 99, ev.c. 456.
KOLEKTIV: SBÍRKA MATRIK BÝVALÝ KRAJ OLOMOUC 1641-1900. Inventár, 1987, s. 11, ev.c. 496.
KOLEKTIV: SBÍRKA MATRIK PRO OKRES SEMILY JICÍN A BÝVALÝ KRAJ LIBEREC 16481949. Inventár, 1987, s. 86, ev.c. 504.farní úrad: Litomyšl
územní obvod: Litomyšl (Leitomischl) s predmestími (Horní Predmestí též Nemecké, Dolní Predmestí též Ceské), Lány (predmestí Litomyšle), Zaháj (predmestí Litomyšle), Záhrad (predmestí Litomyšle), Benátky, Clupek (osada Nemcic), Kornice, Horní Konciny (osada Horní Sloupnice), Lazaret (osada Osíku), Nemcice, Nedošín, Pazucha, Osík, Pudilka (osada Nemcic), Ríkovice, Sedlište, Suchá (osada Litomyšle), Višnáry (osada Ríkovic), Strakov (osada Pazuchy, Strokele)
poznámka: od roku 1098 pri chrámu P. Marie klášter OSB, pozdeji od roku 1145 O. Praem, roku 1344 Karlem IV. zrízeno biskupství, které zaniklo v husitském období v 15. stol., dekanství, od roku 1904 proboštství
druh fary: katolická, vikariát: Litomyšl, diecéze: Královéhradecká, matricní obvod: Litomyšl, okres: Svitavy, kraj: Pardubický

Pfarramt: Litomyšl
Gebietsbereich: Litomyšl (Leitomischl) mit Vororten (obere Vororte auch Deutsche, untere Vororte auch Tschechen), Lány (Vorort von Litomyšle), Zaháj (Vorort von Litomyšle), Záhrad (Vorort von Litomyšle), Benátky, Clupek (Ortschaft Nemcic), Kornice, Horní Konciny (Ortschaft Horní Sloupnice), Lazaret (Ortschaft Osíku), Nemcice, Nedošín, Pazucha, Osík, Pudilka (Ortschaft Nemcic), Ríkovice, Sedlište, Suchá (Ortschaft Litomyšle), Višnáry (Ortschaft Ríkovic), Strakov (Ortschaft Pazuchy, Strokele)
Bemerkung: ab dem Jahr 1098 bei Dom P. Marie Kloster OSB, später ab dem Jahr 1145 O. Praem, im Jahr 1344 durch Karl IV. Einrichtung eines Bistums, welches in der hussitischen Periode im 15. Jhdt. erlosch, Dekanat, ab dem Jahr 1904 Probstei.
Art der Pfarren: katholisch, Vikariat: Litomyšl, Diözese: Královéhradecká, Gebiet der Matriken: Litomyšl, Kreis: Svitavy, Bezirk: Pardubický

Beschreibung zitiert aus: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/archivnictvi/fondy/deutsch/jaknajit.html (nach Relaunch inaktiv, März 2009)

Keine Quellen in dieser Sammlung