.

Zeitraum: 1587 - 1949

Bezeichnung des Bestands (der Sammlung): Sbírka matrik východoceského kraje
Aufbewahrt im Archiv: Státní oblastní archiv v Zámrsku
Entstehungsort des Bestands (der Sammlung) dieceze brnenská; dieceze královehradecká; dieceze litomerická; dieceze olomoucká
Zeitlicher Umfang: 1587-1949
Länge nach Metern: 516,45 bm (bearbeitet and inventoried 0,12 bm unbearbeitet
Der Bestand ist teilweise zugänglich in Übereinstimmung mit dem Wortlaut des Archivgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften
Bestands(Sammlungs)bildner: Rímsko-katolické farní úrady diecéze Královéhradecké, Olomoucké, Brnenské, Litomerické, evangelické církevní sbory(církve luteránské augšpurského vyznání, církve reformované helvetského vyznání, obnovené jednoty bratrské), stavovské úrady, farní úrady ceskoslovenské církve, sbory ceskobratrské evangelické církve, okresní úrady bez vyznání, vojenská duchovní správa
Thematische Beschreibung: Matriky narozených, oddaných a zemrelých 1587-1949. Spisy nekatolických matrik (evangelických, ceskoslovenské církve, civilních matrik vedených církví, okresními úrady (resp. ONV), stavovských úradu.
Archivbehelfe
ZAHRÁDKA F.: SBÍRKA MATRIK 1618-1949. Inventár, 1962, s. 128, ev.c. 235.
KOLEKTIV: SBÍRKA MATRIK BÝVALÉHO KRAJE BRNO, 1587 - 1949. Inventár, 1987, s. 50, ev.c. 349.
ZAHRÁDKA F.: SBÍRKA MATRIK BÝVALÝ KRAJ HRADEC KRÁLOVÉ 1605-1949 CÁST I., CÁST II.. Inventár, 1963, s. 249, ev.c. 408.
MACKOVÁ M.: SBÍRKA EVANGELICKÝCH MATRIK 1782-1929. Inventár, 1986, s. 99, ev.c. 456.
KOLEKTIV: SBÍRKA MATRIK BÝVALÝ KRAJ OLOMOUC 1641-1900. Inventár, 1987, s. 11, ev.c. 496.
KOLEKTIV: SBÍRKA MATRIK PRO OKRES SEMILY JICÍN A BÝVALÝ KRAJ LIBEREC 16481949. Inventár, 1987, s. 86, ev.c. 504.farní úrad: Janov
územní obvod: Janov (Jansdorf), Gajer (osada Janova, Gayer), Mendrika (osada Janova, Mändrik)
poznámka: plebánie 1350 biskupství litomyšlského, filiální k Lužickému Pátovu, roku 1785 fara, do 80. let 18. stol. matricní zápisy u farnosti Litrbachy (Cistá)
druh fary: katolická, vikariát: Litomyšl, diecéze: Královéhradecká, matricní obvod: Litomyšl, okres: Svitavy, kraj: Pardubický
Pfarramt: Janov
Gebietsbereich: Janov (Jansdorf), Gajer (Ortschaft zu Janova, Gayer), Mendrika (Ortschaft zu Janova, Mändrik)
Bemerkung: Plebanie (kath. Pfarrei) 1350 leitomischler Bistum, Filialen zu Lužickému Pátovu, im Jahr 1785 Pfarre, bis 80er Jahre des 18. Jahrhunderts Matrikeneintragungen bei Pfarre Litrbachy (Cistá)
Art der Pfarren: katholisch, Vikariat: Litomyšl, Diözese: Královéhradecká, Gebiet der Matriken: Litomyšl, Kreis: Svitavy, Bezirk: Pardubický

Beschreibung zitiert aus: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/archivnictvi/fondy/deutsch/jaknajit.html (nach Relaunch inaktiv, März 2009)

Quellen in dieser Sammlung

Matrik 1786-1829 N Pfarre Janov
Matrik 1830-1856 N Index N Janov
Matrik 1840-1903 O Janov
Matrik 1840-1911 Z Janov
Matrik 1857-1880 N Index N Janov